LEVERSHARE NEDİR

Önceki bölümde yer yer değinilmiş olmakla birlikte burada açık bir şekilde tanımlanacak olursa Levershare; uzun vadede gelir dağılımı eşitsizliklerini azaltma amacı taşıyan ve bu konuda endişe duyan bireyler, kurumlar ve ülkelerin katılımı ile kurulan, ana yatırım alanı olarak teknolojiyi benimseyen küresel bir yatırım fonudur.

2.1. Levershare’in Kuruluş ve Büyüme Politikası

Levershare küresel bir organizasyondur. Hitap ettiği sorun dünyanın en büyük sorunlarından birisidir ve buna ürettiği çözüm yolu da son derece mantıklıdır. Bu şartlar altında yüksek bir katılım sağlanması beklenmektedir. Dünya çapında sayısal olarak yüksek oranda bir katılımla bile dünyanın en büyük yatırım fonunu kurmak mümkündür. Ancak elbette ilk kuruluş aşamasında böyle bir şeyi hedeflemek afaki görünebilir. Kuruluş aşamasında herkesten kendisini yormayacak bir miktar para ile giriş yaparak şirketi denemesi beklenmektedir. 5 dolar gibi bir paranın bu aşamada hem şirket hem de yatırımcıları için uygun bir miktar olduğu düşünülmektedir. Yatırımcılar zaten ilerleyen dönemlerde şirketin başarılarını ve kendi karlarını gördükçe yatırımlarını artıracaktır.

Adil bir gelecek kurma amacı taşıyan Levershare’e yatırım yapmak herkesin hakkıdır. Gereken tüm tanıtım yöntemleri kullanılarak dünya üzerinde varlığını sürdüren tüm bireyler, kurumlar ve devletlerin Levershare’in varlığından ve faaliyetlerinden haberdar olmaları sağlanacaktır. Gelir dağılımı eşitsizliklerini azaltmak için serbest piyasa ekonomisinin tüm gerekliliklerini yerine getirecek olan Levershare elbette reklam da yapacaktır. Kuruluş aşamasında reklama ihtiyaç duymakla birlikte gelecek dönemlerde başarısı ve karlılığı görüldükçe referans etkisinden faydalanacaktır ve kendi kendini büyüten otomatik bir yapıya sahip olacaktır. Reklamcılardan ve bu konudaki uzman isimlerden alınan bilgiye göre en etkili reklam referans etkisi olarak bilinen kulaktan kulağa yayılan reklamdır.

Şirket dünya üzerindeki herkesin yatırım yapmasına açık olarak tasarlanmakla birlikte yatırım yapmanın bir üst sınırı bulunmamaktadır. Tüm yatırımcılar istedikleri zaman istedikleri kadar para yatırma özgürlüğüne sahiptir. Pratik ve bilimsel bilgilerin ışığı altında iddia ettiğimiz gibi Levershare uzun vadede başarılı olacaktır. Levershare dünyanın uzun zamandan bu yana ihtiyaç duyduğu ancak karşılanmayan bir ihtiyaçtır. Bu nedenle otomatik olarak büyüyecek ve kısa bir sürede dünyanın en büyük yatırım fonu haline gelebilecektir.

2.2. levershare’e kimler yatırım yapabilir?

Şirkete yatırım yapabilecek ilk grup insanlardır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi milliyete ve dine mensup olursa olsun hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm dünya milletleri Levershare’e yatırım yapma özgürlüğüne sahiptir. Burada zengin fakir ayırımının da gözetilmediği açıkça belirtilmelidir. Gelir dağılımı eşitsizliklerine çözüm üretmeye çalışan bir şirketin zenginlerin de katılımına izin vermesi eleştirilebilir. Buna verilecek üç cevabımız vardır. Öncelikle, matematiksel olarak bakacak olursak Levershare’e yatırdığı parasının toplam servetine oranı daha yüksek olan kişilerin, buradan elde ettikleri kar payı ile zenginleşme hızı da daha yüksek olacaktır. İkinci olarak ise dünya üzerinde eşitsizlikleri azaltarak ve adaleti sağlamayı amaçlayan bir fonun bazı bireyleri dışarıda tutmaya çalışması son derece çarpık bir strateji olacaktır. Ve nihayet üçüncü gerekçe Levershare’in hızla büyüme ve en kısa sürede dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri haline gelme hedefi taşımasıdır. Büyük bir yatırım fonu olmanın yaratacağı sinerjiye ulaşma ve bunun neticesinde daha güvenli işlem yapma ihtiyacını bu sayede daha kolay başarabilecektir.

Levershare’e yatırım yapmaya davet edilen ikinci grup ise kurumlardır. Hangi ülkede kurulu bulunursa bulunsun tüm devlet kurumları ve özel şirketler Levershare’e yatırım yapabilir ve sunacağı hizmetten faydalanabilir. Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki, dünya üzerinde gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili konularda çok ciddi faaliyet gösteren ve çok faydalı girişimlerde bulunan kuruluşlar vardır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunmalıyız. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu kuruluşlar Levershare ile farklı yöntemler kullanmaktadırlar ve bizim sunduğumuz çözüm yolunu desteklemeleri beklenmektedir. Bu itibarla kendilerini bir yandan parasal anlamda Levershare’e yatırım yapmaya davet ederken diğer yandan da şirketimiz ve faaliyetlerimizin duyurusu ve tanıtımının yapılması noktasında desteklerini rica edeceğiz.

Yatırım yapmaya davet edilen üçüncü grup ise devletlerdir. Daha önce de bahsedildiği gibi gelir dağılımı eşitsizliklerini azaltma konusunda devletler birçok politika üretmekte ancak bunların etkin olmadığı görülmektedir. Oysa Levershare’in sunduğu yöntem son derece etkindir. Birçok devletin bu yöntemden faydalanması beklenmekte ve kendileri şirketimize yatırım yapmaya davet edilmektedir. Vatandaşlarını tasarruf yapmaya teşvik eden bir devletin kendisinin de tasarruf yapmasından daha normal ne olabilir. Zaten birçok ülke kullanmayarak tasarrufa yönlendirildiği gelirleri ile Ulusal Varlık Fonları kurmaktadır ve bu konu daha önce işlenmiştir. Şimdi kendileri, Ulusal Varlık Fonları’na benzer ama daha proaktif ve karlı olmayı amaçlayan Levershare’e yatırım yapmaya davet edilmektedir.